ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ